Ақмола облысының жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы
2015-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын және Ақмола облысында 2015-2017 жылдарға арналған көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жоспарыніске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Ақмола облысы әкiмдiгiнiң
«___»__________ 2016 жылғы
№ _______қаулысымен бекiтiлдi

Ақмола облысында 2016 жылға арналған барлық бұзушылықтарға қатысты жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейiн көтеру және «нөлдiк төзiмдiлiк» қағидатын құру жөнiндегi iс-шаралар жоспары («Адал өмiр сүру» бiрiгiп жасаған жоба)

I. Ұйымдастырушылық iс-шаралары

Іс-шараның атауы Орындау мерзімі Орындау үшін жауапты Аяқтау нысаны
1.1 Ақмола облысы әкімдігі жанындағы мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бойынша Кеңес құрамына ММҚД өкілін қосу наурыз ЖТМБ,ММҚД (келісім бойынша) қаул
1.2 Ақмола облысы әкімдігі жанындағы үкіметтік емес ұжымдармен өзара әрекет ету және серіктестік жұмысы бойынша кеңе беру жөніндегі Кеңес құрамына ММҚД өкілін қосу наурыз ІСБ, ММҚД(келісім бойынша) қаул
1.3 Ақмола облысы әкімдігі жанындағы бұқаралық ақпарат құралдары бойынша Қоғамдық бірлестігі құрамына ММҚД өкілін қосу наурыз ІСБ, ММҚД (келісім бойынша) қаул
1.4 Мемлекеттік органдарының интернет-ресурстарында олардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу қызметі туралы арнайы айдарлардың қызметін қамтамасыз ету Жыл бойы Аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, облыстық басқармалар материалдарды орналастыру
1.5 Жергілікті атқарушы органдары жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу комиссияның жұмыс жоспарларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мәдениетін қоғамда қалыптастыру мәселелерді қарастыру Бірінші жарты жылдық Аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат

II.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу саласындағы бағдарламаларды, заңнамалық актілерді, басқа құжаттарды іске асыру

2.1 Қазақстан Республикасында 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу стратегиясын орындау туралы Тоқсан сайын Аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, облыстық басқармалар, ММҚД (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
2.2 Қазақстан Республикасында 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу және көлеңкелі экономикаға қарсы стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын орындау Тоқсан сайын Аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, облыстық басқармалар ММҚД (келісім бойынша),КП (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат

III. Ақпараттық- насихаттау жұмысы

3.1 Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты орындайтын бұқ аралық ақпараттар құралдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсыкү ресубағыттағы айдарларды қарастыру Жылбойы, ақпаратты тоқсансайын беру ІСБ, ММҚД (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
3.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу тақырыбында көзбен көру сыртқы өнімдерін қоғамдық жерлерде орналастыру (баннерлер, тартпалар, плакаттар) Жылбойы, ақпаратты тоқсансайын беру ІСБ, Аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, ММҚД (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
3.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мәдениетін көтеруіне және облыс телеарналарында, көше экрандарында және қоғамдық жерлерде барлық заң бұзушылық түрлеріне және «нөлдік төзімділік» қағидатына бағытталған бейне роликтерді дайындап көрсету Жылбойы, ақпаратты тоқсансайын беру ІСБ, ЖТМБ, МБ, ББ, МКД (келісім бойынша), ІІД (келісім бойынша) «НұрОтан» партиясының АОФ (келісім бойынша), ««Қазақстан» АТРА»АҚ АФ (келісім бойынша) Облысәкімдігініңаппаратынаберілетінақпарат
3.4 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мәдениетін көтеруіне және заң бұзушылықтың барлық түрлеріне «нөлдік төзімділік» қағидатын қалыптастыруына бағытталған ақпараттық-насихаттау бойынша буклеттерді, брошюлалар мен афишаларды әзірлеу Бірінші тоқсан ЖТМБ,ББ, ДКД (келісім бойынша), ІІД (келісім бойынша), ММҚД (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
3.5 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мәдениетін көтеруіне және заң бұзушылықтың барлық түрлеріне «нөлдік төзімділік» қағидатын қалыптастыруына бағытталған ақпараттық-насихаттау бойынша буклеттерді, брошюлалар мен афишалардың басып шығарылуын және таратуын қамту Жылбойы, ақпаратты тоқсансайын беру ЖТМБ,ББ,ІСБ Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
3.6 Атақты ғалымдардың, басшылардың және мемлекеттік органдар, саяси партиялар, қоға мөкілдерініңсөз сөйлеуін, сондай-ақ, олардың брифингтерге, интернет-конференцияларға, теледидармен (тікелейжелілерде» қатысуын қамтамасыз етіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресі мен алдын алу мәселесі жөнінде қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы ой-өрісін қалыптастыру мақсатында, Бұқаралық Ақпарат Құралдарында ақпараттық-наси хаттау жұмыстардык еңінен ұйымдастыру Ақпаратты айына 2 рет, тоқсансайын беру ІСБ, ІІД (келісім бойынша), облыстық басқармалар, Аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, КП (келісім бойынша), ««Қазақстан» РТРА»АҚ АФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
3.7 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу бағытында іс-шараларды өткізуін көздеумен мемлекеттік-әлеуметтік тапсырыс шең берінде, қаржыландыру көздерді қарастыру Бірінші тоқсан ІСБ Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат

IV. Зерттеу және талдау жұмыстары

4.1 Сыбайлас жемқорлық жағдайына әлеуметті кмониторинг жүргізу Жарты жылдығында 1 рет ІСБ,аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
4.2 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу тақырыбында әлеуметтік зерттеулер туралы деректерді қосу Жарты жылдығында 1 рет ІСБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат

V. Қоғамдық-саясисаладағыіс-шаралар

5.1 Квази мемлекеттік сектордың, саяси партиялардың, кәсіпкерілк субъектілердің қатысуымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мәдениетін көтеру және заң бұзушылықтың барлық түрлеріне «нөлдік төзімділік» қағидатын қалыптастыруына бағытталған семинарларды, «дөңгелек үстелдерді», өзекті мәселелері бойынша кездесулерді өткізу жыл бойы ІСБ, КӨБ, ББ, ЖТМБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, ІІД (келісім бойынша), ММҚД (келісім бойынша), МКД (келісім бойынша), КП (келісім бойынша), «НұрОтан» партиясының АОФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.2 Облыстың ортақ білім беру мекемелерінде және мәдениет мекемелерінде тақырыптық іс-шараларды өткізу (дөңгелек үстелдерді, конференцияларды) наурыз-мамыр,
қыркүйек-қараша
ББ, МБ, ЖТМБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.3 «Жастарсы байлас жемқорлыққа қарсы» ең үздік бейне ролик сценарий інтаңдау мақсатымен конкурс өткізу(конкурс қорытындысы негізінде әлеуметтік бейне ролик әзірленетін болады) Сәуір-мамыр ЖТМБ, ББ, «НұрОтан» партиясының «ЖасОтан» ЖҚАОФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.4 Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақхалқына «Нұрлы Жол-болашаққа жол», ««Қазақстан жаңа жаһандық шындықта: өсу, реформалар, даму» Жолдауды, мемлекеттік бағдарламалық құжаттарды насихаттаумен түсіндіру бойынша іс-шараларды өткізу Жыл бойы ІСБ, ЖТМБ, ББ,МБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.5 Облыстың жоғары және орта оқу мекемелерінде дәріс топтамасын оқуды ұйымдастыру Наурыз- мамыр, қыркүйек-қараша ЖТМБ, ББ, «Нұр Отан» партиясының «Жас Отан» ЖҚ АОФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.6 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу мәдениетін және заң бұзушылықтың барлық түрлеріне «нөлдік төзімділік» қағидатын қалыптастыруына бағытталған журналистік басылымдары бойынша БАҚ өкілдері арасында конкурсты ұйымдастыру және өткізу наурыз-қазан ІСБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.7 Оқушылар мен студенттер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресут арыбында кейін осы суреттерді ақпараттық-насихаттау көрініс материалдар ретінде орналастырып, суреттер конкурсын ұйымдастыру және өткізу наурыз-желтоқсан ББ, ЖТМБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.8 Облыстық пікір талас жарысын ұйымдастыру және өткізу Наурыз-желтоқсан ЖТМБ, ББ, «НұрОтан» партиясының «ЖасОтан» ЖҚАОФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.9 «Өрлеу» біліктілікті арттыру орталығы» негізінде облыстың педагог қызметкерлері үшін дәріс оқу Наурыз-қазан ББ, ««Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орталығы» АҚ филиалы (келісім бойынша), ММҚД (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.10 Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау саласында, сондай-ақ, мемлекеттік қызметтерді сатып алу мәселелері бойынша консалтинг қызметтерді көрсету Жылбойы, ақпараттытоқсансайынберу КӨБ,МКД (келісім бойынша), ММҚД (келісім бойынша), КП (келісім бойынша), «Даму» КДҚАҚАФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.11 Бизнестің дамуына кедергі жасайтын әкімшілік кедергілерге жолбермеу және кәсіпкерлік субъектілерінің іс-әрекеттерін заңсыз тексерулерін болдырмау мәселелері бойынша кәсіпкерлермен кездесулерді өткізу Жартыжылдықта 1 рет КӨБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, МКД (келісім бойынша), ММҚД (келісім бойынша), ПП (келісім бойынша),«Даму» КДҚАҚАФ (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.12 Сыбайлас жемқорлыққа уіптеріне бейімең осал мемлекеттік органдарымен мекемелерде алдын–алу дәріс оқуды жүргізу (келісім бойынша) Жыл бойы аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, областные управления, ММҚД (келісім бойынша), МКД(келісім бойынша), Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат
5.13 «Адал жол-Честный путь» сыбайлас жемқорлыққа қарсы марафон өткізу (жеке жоспар бойынша) Наурыз-желтоқсан ІСБ, аудандардың, Көкшетаумен Степногорск қалалардың әкімдіктері, МБ, ЖТМБ, ММҚД (келісім бойынша) Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат

VI. Халықаралық серіктестік

6.1 Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу Күніне арналған ғылыми-тәжіри белік конференциясын өткізу желтоқсан ММҚД (келісім бойынша), ІСБ, ЖТМБ, ББ Облыс әкімдігінің аппаратына берілетін ақпарат

Қысқартылғанды ашып жазу:

ҚАХА–Қазақстанның Ақмола халқының Ассамблеясы;

АҚ– Акционерлiк Қоғам;

АОФ — Ақмола облысының филиалы;

«Қазақстан» РТРА» АҚ АФ — ««Қазақстан» Республикалық телерадио компаниясы Акционерлiк Қоғамыныңы Ақмола филиалы;

IIД–Ақмола облысының iшкi iстер Департаментi;

МКД  — Ақмола облысының мемлекеттiк кiрiстер Департаментi;

ММҚД  — Ақмола облысы бойынша Министрлiктiң мемлекеттiк қызмет жөнiндегi Департаментi;

«Нұр Отан» «Жас Отан» ЖҚ АОФ — «Нұр Отан» партиясының жастар қанатының Ақмола облыстық филиалы;

КП –Ақмола облысының Кәсiпкерлер Палатасы;

КДҚ АҚ АФ — «Кәсiпкерлiктi дамыту қоры» акционерлiк қоғамының Ақмола облысы бойнша өңiрлiк филиалы;

БАҚ–бұқаралық ақпарат құралдары;

IСБ–Ақмола облысының iшкi саясат басқармасы ;

ЖТМБ — Ақмола облысының жастар тәжiрибесi бойынша басқармасы;

МБ — Ақмола облысының мәдениет басқармасы;

ББ — Ақмола облысының бiлiм беру басқармасы;

КӨБ — «Қазақстан» Ақмола облысының кәсiпкерлер және өнерксiп басқармасы.

Мақаланың шыққан күні: 08.12.2017 15:22
Парақтағы соңғы өзгерістер: 13.09.2018 11:14
Қаралым саны: 4211